SAM Rec League Fall 2013
  Kirkham TEAM LOG IN Boys U8 Burgundy
  September 2013
2206    Sat  Sep 7 10:30 am  Kirkham 0-0 Shea
2208    Sat  Sep 14 8:00 am  Brant 0-0 Kirkham
2215    Sun  Sep 22 1:30 pm  Kirkham 0-0 Araujo
2224    Sat  Sep 28 10:30 am  Zamaray 0-0 Kirkham
  October 2013
2234    Sun  Oct 6 10:45 am  Geisner 0-0 Kirkham
2241    Sat  Oct 19 10:30 am  Kirkham 0-0 Carillo
2248    Sun  Oct 27 3:45 pm  Gordon 0-0 Kirkham
  November 2013
2252    Sat  Nov 2 9:15 am  Kirkham 0-0 Campbell
- has been rescheduled in last seven days (since Mar 31), - has been rescheduled since Aug 28  (current as of 4/7/14 10:33 am)